Velg format

På lager
kr 629

Norsk lærebokhistorie

Allmueskolen - folkeskolen - grunnskolen 1739-2013
Lærebøkene brukes og virker hver eneste dag og har stor makt over kunnskapen og tenkemåtene våre, men de er sjelden tema for offentlig debatt eller kritikk. Med «Norsk lærebokhistorie» får vi endelig innsikt.
Hvilke kunnskaper, holdninger og verdier har vært så viktige at de måtte formidles videre til neste generasjon? Hvilken holdning har de til barna de er skrevet for? Hvilken forståelse av læringssituasjonen? Hvem har skrevet dem? Og hvordan har lærebøkene endret seg over tid?

Disse spørsmålene gir det unike verket «Norsk lærebokhistorie» svar på. Forfatterne tar for seg lærebøker i alle fag skrevet for allmueskolen/folkeskolen/grunnskolen fra de første lærebøkene for allmueskolen så dagens lys i 1739, fram til dagens multimodale læremidler.


Forfatterne er fire av våre fremste forskere på pedagogiske tekster: Dagrun Skjelbred, Norunn Askeland, Eva Maagerø og Bente Aamotsbakken, alle lokalisert ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

« ... først og sist er stoffet velskrevet, lettfattelig, interessant og appetittvekkende, både som tekstmasse, og ikke minst rikt illustrert og innbydende formgitt.»
Terningkast 5, «Tønsbergs blad»

«'Norsk lærebokhistorie' er et fantastisk værk, der fortjener at blive læst også af danske skole- og uddannelsesfolk»
Gunnar Green, Folkeskolen.no
Les hele anmeldelsen her: https://www.folkeskolen.dk/622940/skolehistorisk-pragtvaerk-om-skoleboeger

Informasjon om boka

  • Sider: 592
  • Språk: Bokmål/Nynorsk
  • ISBN: 9788215019376
  • Utgivelsesdato: 24.04.2017
  • Bokgruppe: 217
Norunn Askeland

Norunn Askeland

Norunn Askeland er professor i norsk ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, Institutt for språk og litteratur, Universitetet i Sørøst-Norge (Campus Vestfold). Hun har både skrevet lærebøker i norsk for grunnskolen og høyere utdanning og en rekke vitenskapelige bøker og artikler. Forskningsinteressene hennes er metaforteori- og analyse, fagspråk, lærebokspråk, nynorskdidaktikk og kreativ akademisk skriving.
Mer informasjon om forfatteren

Dagrun Skjelbred

Dagrun Skjelbred er professor i tekstvitenskap ved Institutt for språk og litteratur, Høgskolen i Sørøst-Norge (Campus Vestfold). Hun har lang undervisningserfaring som norsklærer fra grunnskole, videregående opplæring og høyere utdanning og har utgitt en rekke anerkjente lære- og fagbøker for flere utdanningsnivå. Skjelbred arbeider særlig med leseopplæring, skriveopplæring, lærebokhistorie og pedagogiske tekster.
Mer informasjon om forfatteren

Bente Aamotsbakken

Bente Aamotsbakken er professor em. ved Institutt for språk og litteratur, Høgskolen i Sørøst-Norge (Campus Vestfold). Forskningsfelt: eldre og nyere retorikk, literacy- og litteraturteorier.
Mer informasjon om forfatteren

Eva Maagerø

Eva Maagerø er professor i norsk ved Institutt for språk og litteratur, Høgskolen i Sørøst-Norge (Campus Vestfold). Hun arbeider særlig med sosialsemiotikk, systemisk funksjonell lingvistikk, multimodalitet, literacy og pedagogiske tekster. Maagerø har utgitt flere bøker og publisert nasjonalt og internasjonalt.
Mer informasjon om forfatteren