Dagrun Skjelbred

Dagrun Skjelbred

Dagrun Skjelbred er professor i tekstvitenskap ved Institutt for språk og litteratur, Høgskolen i Sørøst-Norge (Campus Vestfold). Hun har lang undervisningserfaring som norsklærer fra grunnskole, videregående opplæring og høyere utdanning og har utgitt en rekke anerkjente lære- og fagbøker for flere utdanningsnivå. Skjelbred arbeider særlig med leseopplæring, skriveopplæring, lærebokhistorie og pedagogiske tekster.

Bøker av Dagrun Skjelbred