Velg format

På lager
kr 439

Norsk som fremmedspråk

Grammatikk. 4. utgave
Denne utgaven har gjennomgående flere kontrastive kommentarer slik at leseren lettere ser forskjeller mellom norsk og andre språk. Flere kapitler er gjort mer oversiktlige gjennom en mer presis presentasjon, og de tyngste delene er kuttet ut eller skrevet om. Nye og pedagogiske eksempelsetninger gjør framstillingen brukervennlig og variert.
Dette er en bok som er skrevet for studenter, elever i videregående skole og for deltakere på kurs i voksenopplæring som ikke har norsk som morsmål. Grammatikken er også beregnet på lærere som underviser i norsk som fremmedspråk og andrespråk.

Anne Golden, Kirsti Mac Donald og Else Ryen arbeider alle ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo. Alle tre har lang erfaring fra norskundervisning for internasjonale studenter i Norge og utlandet, og fra lærerutdanning på feltet norsk som fremmedspråk.

Informasjon om boka

  • Sider: 312
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215023175
  • Utgivelsesdato: 10.01.2014
  • Bokgruppe: 216

Anne Golden

Anne Golden arbeider ved Institutt for lingvistiske fag, Universitetet i Oslo. Hun har lang erfaring fra norskundervisning for fremmedspråklige studenter i Norge og utlandet, og fra lærerutdanning innen feltet norsk som andrespråk.
Mer informasjon om forfatteren

Kirsti Mac Donald

Kirsti Mac Donald har lang erfaring fra norskundervisning for fremmedspråklige studenter i Norge og utlandet, og fra lærerutdanning innen feltet norsk som andrespråk.
Mer informasjon om forfatteren

Else Ryen

Else Ryen arbeider ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo, og har lang erfaring i å undervise i norsk som andrespråk.
Mer informasjon om forfatteren