Kirsti Mac Donald

Kirsti Mac Donald

Kirsti Mac Donald har lang erfaring fra norskundervisning for fremmedspråklige studenter i Norge og utlandet, og fra lærerutdanning innen feltet norsk som andrespråk.

Bøker av Kirsti Mac Donald