Anne Golden

Anne Golden

Anne Golden arbeider ved Institutt for lingvistiske fag, Universitetet i Oslo. Hun har lang erfaring fra norskundervisning for fremmedspråklige studenter i Norge og utlandet, og fra lærerutdanning innen feltet norsk som andrespråk.

Bøker av Anne Golden