Velg format

På lager
kr 899

Omstilling og nedbemanning

4. utgave
Denne boka tar for seg arbeidsrettslige og praktiske sider ved omstilling og nedbemanning. Sentrale temaer er forholdet mellom lov- og avtaleregulering, krav til informasjon og drøftelse, oppsigelsesregler, gjennomføring av nedbemanninger og inngåelse av sluttavtaler.

Første utgave ble utgitt i 2003 og var den første systematiske arbeidsrettslige fremstillingen av omstillingsprosesser. Fjerde utgave er oppdatert med viktige lovendringer og rettsavgjørelser som har kommet siden forrige utgave (2016). Boka er gjennomgående revidert og utvidet.

Fremstillingen retter seg først og fremst mot juridiske rådgivere, advokater og dommere, men også personalledere og tillitsvalgte mv., vil ha nytte av boka.

Forfatterne har bred erfaring fra arbeid med individuell og kollektiv arbeidsrett. Denne utgaven er skrevet av Jan Fougner, Eli Aasheim, Christel Søreide, Julie Piil Lorentzen og Benjamin Stokke Johnsen fra advokatfirmaet Wiersholm, og Tron Løkken Sundet, dommer og leder i Arbeidsretten.

Informasjon om boka

  • Sider: 616
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215063119
  • Utgivelsesdato: 04.12.2023
  • Bokgruppe: 211

Jan Fougner

Jan Fougner er partner i advokatfirmaet Wiersholm, der han hovedsakelig jobber med arbeidsrett. Han har i mange år ledet og vært medlem av en rekke offentlige nemnder og styrer. Fougner har tidligere vært advokat hos Regjeringsadvokat. Han har skrevet en rekke artikler innen fagområdet og har som forfatter og medforfatter utgitt flere bøker om arbeidsrett: Arbeidsavtalen - utvalgte emner (1999), Kollektiv arbeidsrett (2004), Endring i arbeidsforhold (2. utgave, 2016), Omstilling og nedbemanning (4. utgave, 2023), Norsk arbeidsrett. Styringsrett, samarbeid og arbeidstakervern (2019) og flere utgaver av kommentarutgaven til arbeidsmiljøloven. I tillegg har han vært redaktør for tidsskriftet Arbeidsrett.
Mer informasjon om forfatteren

Eli Aasheim

Eli Aasheim er partner i advokatfirmaet Wiersholm, arbeider hovedsakelig med arbeidsrett, og foreleser jevnlig om arbeidsrettslige spørsmål. Hun har tidligere vært saksbehandler i Justisdepartementet, polar- og sivilavdelingen, byråsjef og deretter underdirektør i Justisdepartementet, Sivilavdelingen og dommerfullmektig ved Drammen byrett.
Mer informasjon om forfatteren

Julie Piil Lorentzen

Julie Piil Lorentzen er advokat i advokatfirmaet Wiersholm. Hun arbeider hovedsakelig med arbeidsrett og kontraktsrett og bistår klienter med rådgivning og tvisteløsning knyttet til blant annet ansettelse og opphør av arbeidsforhold samt omorganiseringsprosesser.
Mer informasjon om forfatteren

Christel Søreide

Christel Søreide er partner i advokatfirmet Wiersholm. Hun leder firmaets faggruppe for arbeidsrett.
Mer informasjon om forfatteren

Benjamin Stokke Johnsen

Benjamin Stokke Johnsen er advokatfullmektig hos Ræder Bing advokatfirma.
Mer informasjon om forfatteren