Eli Aasheim

Eli Aasheim

Eli Aasheim ble cand.jur. i 1984. Hun har tidligere vært saksbehandler i Justisdepartementet, Polar- og Sivilavdelingen, byråsjef og deretter underdirektør i Justisdepartementet, Sivilavdelingen og dommerfullmektig ved Drammen byrett. Aasheim er i dag partner i advokatfirmaet Wiersholm, arbeider hovedsakelig med arbeidsrett, og foreleser jevnlig om arbeidsrettslige spørsmål.

Bøker av Eli Aasheim