Eli Aasheim

Eli Aasheim

Eli Aasheim er partner i advokatfirmaet Wiersholm, arbeider hovedsakelig med arbeidsrett, og foreleser jevnlig om arbeidsrettslige spørsmål. Hun har tidligere vært saksbehandler i Justisdepartementet, polar- og sivilavdelingen, byråsjef og deretter underdirektør i Justisdepartementet, Sivilavdelingen og dommerfullmektig ved Drammen byrett.

Bøker av Eli Aasheim