Velg format

På lager
kr 719

Omstilling og nedbemanning

4. utgave
Første utgave ble utgitt i 2003 og var den første systematiske arbeidsrettslige fremstillingen av omstillingsprosesser. Fjerde utgave er oppdatert med viktige lovendringer og rettsavgjørelser som har kommet siden forrige utgave (2016). Boka er gjennomgående revidert og utvidet.

Fremstillingen retter seg først og fremst mot juridiske rådgivere, advokater og dommere, men også personalledere og tillitsvalgte mv., vil ha nytte av boka.

Forfatterne har bred erfaring fra arbeid med individuell og kollektiv arbeidsrett. Denne utgaven er skrevet av Jan Fougner, Eli Aasheim, Christel Søreide, Julie Piil Lorentzen og Benjamin Stokke Johnsen fra advokatfirmaet Wiersholm, og Tron Løkken Sundet, dommer og leder i Arbeidsretten.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål/Nynorsk
  • ISBN: 9788215063287
  • Utgivelsesdato: 01.12.2023
  • Bokgruppe: 895

Jan Fougner

Jan Fougner ble cand.jur. i 1988 og mottok sin Phd fra Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, i 2007 på avhandlingen "Endring i arbeidsforhold". Han har tidligere vært vitenskaplig assistent ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo og advokat ved Regjeringsadvokatembete. Fougner er i dag partner i advokatfirmaet Wiersholm. Han har møterett for Høyesterett og har i mange år ledet og vært medlem av en rekke offentlige nemnder og styrer. Fougner har skrevet en rekke artikler innen fagområdet og har har som forfatter og medforfatter utgitt flere bøker om arbeidsrett: Arbeidsavtalen - utvalgte emner (1999), Kollektiv arbeidsrett (2004), Endring i arbeidsforhold (2. utgave, 2016), Omstilling og nedbemanning (3. utgave, 2016), Norsk arbeidsrett. Styringsrett, samarbeid og arbeidstakervern (2019) og flere utgaver av kommentarutgaven til arbeidsmiljøloven av 1977. I tillegg har han vært redaktør for tidsskriftet Arbeidsrett.
Mer informasjon om forfatteren

Eli Aasheim

Eli Aasheim ble cand.jur. i 1984. Hun har tidligere vært saksbehandler i Justisdepartementet, Polar- og Sivilavdelingen, byråsjef og deretter underdirektør i Justisdepartementet, Sivilavdelingen og dommerfullmektig ved Drammen byrett. Aasheim er i dag partner i advokatfirmaet Wiersholm, arbeider hovedsakelig med arbeidsrett, og foreleser jevnlig om arbeidsrettslige spørsmål.
Mer informasjon om forfatteren

Julie Piil Lorentzen

Julie Piil Lorentzen er advokat i Advokatfirmaet Wiersholm. Hun arbeider hovedsakelig med arbeidsrett og kontraktsrett og bistår klienter med rådgivning og tvisteløsning knyttet til blant annet ansettelse og opphør av arbeidsforhold samt omorganiseringsprosesser. Tidligere har hun vært medforfatter av boken «Omstilling og nedbemanning» (3. utg. 2016).
Mer informasjon om forfatteren

Benjamin Stokke Johnsen

Mer informasjon om forfatteren