Øystein Rennemo

Øystein Rennemo

Øystein Rennemo er professor i ledelse ved Nord Universitet og gjesteprofessor ved Mittuniversitetet i Sverige. Han er utdannet cand.philol. og har en ph.d.-grad fra Handelshøyskolen i København. I tillegg til sin akademiske karriere har han en variert arbeidserfaring fra både privat og offentlig sektor, og bred konsulenterfaring nasjonalt og internasjonalt. Dette gjør Rennemo «tospråklig» og i stand til å formidle innholdet i boka både til praktikere og teoretikere.

Bøker av Øystein Rennemo