Øystein Strøm

Øystein Strøm

Øystein Strøm er professor i bedriftsøkonomiske fag ved Høgskolen i Oslo og Akershus, hvor han har undervist i fagfeltet foretaksfinans i en årrekke. Han har publisert en rekke fagartikler i internasjonale tidsskrifter, spesielt innenfor feltene virksomhetsstyring («corporate governance») og mikrofinans.

Bøker av Øystein Strøm