Velg format

På lager
kr 309

Pedagogisk kvalitet i barnehagen

Gode barnehager kjennetegnes av høy kompetanse, godt samarbeid og profesjonell entusiasme blant de ansatte.

Denne boken består av syv kapitler basert på den kvalitative dybdestudien i forskningsprosjektet Gode barnehager for barn i Norge. Kapitlene omhandler barnehagens ledelse, personalets pedagogiske intensjoner, pedagogiske prosesser, pedagogisk innhold, barns perspektiv og medvirkning, samt barnehagens atmosfære.

Barnehagepersonalets tilrettelegging for barns læring og utvikling, medvirkning og trivsel er sett i lys av sosiokulturelle og økologiske teoriperspektiver. Forfatterne tar for seg personalets arbeid med ledelse av barn, så vel som ledelse av den profesjonelle virksomheten.

Bokens kapitler bygger på observasjoner og intervjuer med barnehagelærere, pedagogiske medarbeidere og styrere i syv barnehager.

Redaktørene, Marit Alvestad og Liv Gjems, har med seg bidragsyterne Ellinor Myrvang, June Berger Storli og Inger Benny Espedal Tungland.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215050393
  • Utgivelsesdato: 16.07.2021
  • Bokgruppe: 893

Marit Alvestad

Marit Alvestad er professor i pedagogikk ved Universitetet i Stavanger. Hun forsker på temaene læreplanstudier, komparative studier, profesjonsspørsmål og kvalitet. Alvestad har vært involvert i ulike forskningsprosjekter og publisert flere bøker og en rekke vitenskapelige artikler. Hun har vært regionansvarlig i det longitudinelle forskningsprosjektet Gode barnehager for barn i Norge (GoBaN) finansiert av Norges Forskningsråd og ledet den kvalitative studien Kvalitet i barnehagen i dette prosjektet.
Mer informasjon om forfatteren

Liv Gjems

Liv Gjems er utdannet cand.paed. og dr.polit. Hun arbeider som professor ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun har forsket på og skrevet bøker og artikler om barns læring om språk og gjennom språk. Hun har ledet et forskningsprosjekt om hverdagssamtaler i barnehagen og et om pedagogikkfaget i barnehagelærerutdanningen, begge finansiert av Norges Forskningsråd. Hun har skrevet flere bøker og artikler om disse temaene. Hun samarbeider med forskere i Sverige og Danmark om barnehagelærerstudenters læring om barns språk og tidlig litterasitet. Gjems har deltatt i det longitudinelle forskningsprosjektet Gode barnehager for barn i Norge (GoBaN), og i den kvalitative dybdestudien i dette prosjektet.
Mer informasjon om forfatteren