Velg format

På lager
kr 339

Psykisk helse som kommunal utfordring

I denne boken presenterer forfatterne bredden og mangfoldet i psykisk helsearbeid i kommunene, gir et helhetlig bilde av den kommunale praksisen på feltet og beskriver konkrete muligheter for utvikling og styrking av dette viktige arbeidet.

Forfatterne viser hvordan man kan identifisere individuelle hjelpebehov og ulike metoder for kartlegging og endringsarbeid, og de gir eksempler på gruppe- og befolkningsrettet helsefremming og forebygging overfor ulike aldersgrupper. Forfatterne vier mye plass til psykologens bidrag til kommunalt psykisk helsearbeid, lovverkets føringer og behov for samhandling og kompetanseutvikling på tvers av etater og tjenester.

Dette er en praktisk rettet fagbok som andre kan hente ideer og inspirasjon fra. Forfatterne har derfor lagt vekt på å beskrive praksisfeltet og muligheter for utvikling av dette. De som ønsker grundigere teoretiske innføringer og begrunnelser, vil finne dette ved å gå til referanselisten.

Boken er skrevet for ledere, ansatte og politikere i kommunene (fra NAV-kommune og helse- og sosialtjenesten til opplærings- og kultursektoren). Kommunepsykologer og psykologistudenter vil ha stort utbytte av boken.

Informasjon om boka

  • Sider: 240
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215017174
  • Utgivelsesdato: 29.10.2012
  • Bokgruppe: 224

Anne Kari Hoel

Anne Kari Hoel (f. 1958). Psykolog, utdannet ved Universitetet i Oslo (1991) og spesialist i samfunnspsykologi. Hun har tidligere arbeidet i pedagogisk-psykologisk tjeneste, ved familievernkontor, innen selvhjelpsfeltet og innenfor psykisk helsevern (DPS). Hoel er ansatt i Utenriksdepartementet og i Departementenes servicesenter.
Mer informasjon om forfatteren

Britt Randi Hjartnes Schjødt

Britt Randi Hjartnes Schjødt (f. 1960). Psykolog, utdannet ved Universitetet i Bergen (1988) og spesialisti samfunnspsykologi. Schjødt er ansatt i Bergen kommune, et lavterskeltilbud i psykisk helsetjeneste for familier med barn og unge. Hun er også tilknyttet Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, vest, som koordinator for kurs og læringsnettverk for regionale kommunepsykologer.
Mer informasjon om forfatteren

Ragnhild Onsøien

Ragnhild Onsøien (f. 1949). Psykolog, utdannet ved Universitetet i Oslo (1974) og spesialist i klinisk psykologi og samfunnspsykologi. Onsøien har lang yrkeserfaring fra kommunen og driver egen privatpraksis Hun er i dag ansatt ved Nasjonalt kompetansenettverk for sped-og småbarns psykiske helse, RBUP Øst og Sør.
Mer informasjon om forfatteren