Anne Kari Hoel

Anne Kari Hoel

Anne Kari Hoel (f. 1958). Psykolog, utdannet ved Universitetet i Oslo (1991) og spesialist i samfunnspsykologi. Hun har tidligere arbeidet i pedagogisk-psykologisk tjeneste, ved familievernkontor, innen selvhjelpsfeltet og innenfor psykisk helsevern (DPS). Hoel er ansatt i Utenriksdepartementet og i Departementenes servicesenter.

Bøker av Anne Kari Hoel