Velg format

På lager
kr 629

Rus og avhengighet

2. utgave
En viktig medisinsk lærebok om rus og avhengighet. Nå i ny utgave.

Rusproblemene i samfunnet øker. Primærhelsetjenesten og sosialtjenesten er gjennom helse- og forvaltningsreformer gitt tiltaksansvar i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Dette har ført til opprettelsen av en ny hovedspesialisering for leger, «Rus- og avhengighetsmedisin», hvilket gjør denne læreboken særlig aktuell.

Forfatterne forklarer hvordan rusavhengighet arter seg, og hvordan man kan behandle det. I boken integreres nevrobiologisk forskning i en psykososial forståelse av rusproblemer og avhengighetsutvikling. Denne forståelsen gir best mulig grunnlag for behandling og forebygging av rusproblemer.

Andre utgave av Rus og avhengighet er oppdatert med ny grunnforskning om virkninger og skadevirkninger av rusmidler, med ny kunnskap om effekten av behandlingstilnærminger. Boken tematiserer reguleringen av rusmiddeltilgjengelighet og endringer i holdningen til dette, inkludert konsekvensene av ulike reguleringer i forskjellige land.

Boken er interessant for flere målgrupper: medisinstudenter, leger under spesialisering, allmennleger som får økende oppgaver på området, og leger i tilgrensende spesialiteter som psykiatri, samfunnsmedisin, indremedisin, klinisk farmakologi og nevrologi. Helse- og sosialfaglige profesjoner innenfor rusfeltet og andre med særlig interesse for rusområdet vil også ha nytte av boken.

Informasjon om boka

  • Sider: 472
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215071053
  • Utgivelsesdato: 26.02.2024
  • Bokgruppe: 223

Jørg G. Mørland

Jørg Mørland er professor emeritus i farmakologi ved Institutt for klinisk medisin, Universitet i Oslo. Mørland har i mange år ledet biomedisinsk rusmiddelforskning og rettstoksikologi i Nasjonalt folkehelseinstitutt og arbeider nå som fagdirektør ved samme institutt.
Mer informasjon om forfatteren

Helge Waal

Helge Waal er professor emeritus i psykiatri ved Senter for klinisk rus- og avhengighetsforskning (SERAF), Universitetet i Oslo og arbeider nå ved Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), Oslo universitetssykehus. Han har i mange år vært sentral i utviklingen av behandlingen for rusmiddelavhengige i Norge.
Mer informasjon om forfatteren