Jørg G. Mørland

Jørg G. Mørland

Jørg Mørland er professor emeritus i farmakologi ved Institutt for klinisk medisin, Universitet i Oslo. Mørland har i mange år ledet biomedisinsk rusmiddelforskning og rettstoksikologi i Nasjonalt folkehelseinstitutt og arbeider nå som fagdirektør ved samme institutt.

Bøker av Jørg G. Mørland