Helge Waal

Helge Waal

Helge Waal er professor emeritus i psykiatri ved Senter for klinisk rus- og avhengighetsforskning (SERAF), Universitetet i Oslo og arbeider nå ved Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), Oslo universitetssykehus. Han har i mange år vært sentral i utviklingen av behandlingen for rusmiddelavhengige i Norge.

Bøker av Helge Waal