Velg format

På lager
kr 499

Samfunnsfagdidaktikk

Denne boken handler om hva innholdet i samfunnsfag kan være, hvorfor ulike samfunnsfaglige temaer bør ha en plass i skolen, og hvordan undervisningen kan planlegges og gjennomføres.

Gjennom bokens 15 kapitler ønsker forfatterne å gi lærere perspektiver på hvordan de kan reflektere over mulige problemstillinger når de skal formidle et samfunnsfaglig innhold i klasserommet. Temaene i boken spenner vidt, fra tverrfaglig og utforskende læring til demokrati, bærekraftig utvikling, kjønn og seksualitet, 22. juli-terroren og mye mer.

Samfunnsfaglige temaer og problemstillinger utvides og endres i takt med samfunnets utvikling. Den grunnleggende didaktiske utfordringen for lærerne forblir imidlertid den samme; hvordan formidle et samfunnsfaglig innhold på en måte som skaper mening for elevene og som bidrar til å realisere de overordnede målsetningene for fagene og skolen.
Målgruppen for boken er lærerstudenter i samfunnsfag, men lærere og andre som jobber med samfunnsfag i en pedagogisk kontekst vil også kunne ha nytte av boken.

Redaktørene for boken er Erik Ryen, Lise Granlund og Silje Førland Erdal. De har alle lang erfaring som samfunnsfaglærere i ungdomsskolen og i videregående skole, men jobber nå som lærerutdannere og forskere ved OsloMet og Universitetet i Oslo.

Informasjon om boka

  • Sider: 336
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215031019
  • Utgivelsesdato: 09.08.2021
  • Bokgruppe: 214

Silje Førland Erdal

er universitetslektor i samfunnsfagdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo. Hun har ti års undervisningserfaring fra videregående skole i fagene samfunnsfag, sosiologi & sosialantropologi og religion & etikk. Hun er lærebokforfatter for Aschehoug der hun er medforfatter på verkene Fokus sosiologi og sosialantropologi og Arena 8-10.
Mer informasjon om forfatteren

Lise Granlund

førstelektor i samfunnsfagdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo. Hun har doktorgrad i sosiologi og ti års undervisningserfaring fra videregående skole i fagene samfunnsfag, sosiologi og sosialantropologi og sosialkunnskap. Hun er lærebokforfatter for Aschehoug der hun er medforfatter på verkene Fokus sosiologi og sosialantropologi og Fokus sosialkunnskap.
Mer informasjon om forfatteren

Erik Ryen

statsviter og førstelektor i samfunnsfag ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, OsloMet. Han har tidligere jobbet som lektor i ungdomsskolen og forsker i hovedsak på samfunnsfagsdidaktikk med fokus på demokrati, kritisk tenkning og bruk av nyheter i undervisningen.
Mer informasjon om forfatteren