Erik Ryen

Erik Ryen

statsviter og førstelektor i samfunnsfag ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, OsloMet. Han har tidligere jobbet som lektor i ungdomsskolen og forsker i hovedsak på samfunnsfagsdidaktikk med fokus på demokrati, kritisk tenkning og bruk av nyheter i undervisningen.

Bøker av Erik Ryen