Lise Granlund

Lise Granlund

førstelektor i samfunnsfagdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo. Hun har doktorgrad i sosiologi og ti års undervisningserfaring fra videregående skole i fagene samfunnsfag, sosiologi og sosialantropologi og sosialkunnskap. Hun er lærebokforfatter for Aschehoug der hun er medforfatter på verkene Fokus sosiologi og sosialantropologi og Fokus sosialkunnskap.

Bøker av Lise Granlund