Velg format

På lager
kr 649

Språkets mønstre

Norsk språklære med øvingsoppgaver, 4. utgave
Den klassiske innføringsboken i språklære i ny utgave!
«Språkets mønstre» gir en innføring i begreper og metoder for å beskrive det grammatiske systemet i et språk. Dette er også en grunnbok om språkbygningen i moderne norsk. Grammatikkbegrepet er vidt og behandler mønstre på ulike språklige nivåer: lyd- og rettskrivningsmønstre, ord- og setningsmønstre og mønstre i betydningsinnholdet i ord og ytringer.

Denne utgaven er faglig oppdatert og ytterligere forbedret. De viktigste forandringene er:

- Oppgavene og løsningsforslagene er innlemmet i boken.
- Kapitlene «Ordmønstre» og «Ordklasser» er erstattet av åtte kortere kapitler.
- Kapittelet «Setningsmønstre» er erstattet av seks kortere kapitler, og fremstillingen av syntaks er betydelig utvidet.

«'Språkets mønstre' er den grundigste og mest pedagogiske innføringsboka i norsk grammatikk. Med integrerte oppgaver og løsningsforslag er den nå også den mest komplette.»
Tor Arne Haugen, professor i norsk språk ved Høgskolen i Volda

«Det er ikke så ofte at ei lærebok i norsk grammatikk kommer såpass langt som til 4. utgave, så når det skjer, er det gjerne av en god grunn: Kulbrandstad og Kinn er ikke 'bare' gode grammatikere; de er også fine pedagoger.»
Hans-Olav Enger, professor i nordisk språk ved Universitetet i Oslo

Informasjon om boka

  • Sider: 520
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215027708
  • Utgivelsesdato: 19.12.2016
  • Bokgruppe: 216

Lars Anders Kulbrandstad

Lars Anders Kulbrandstad er professor emeritus i norsk språk i didaktisk perspektiv ved Høgskolen i Innlandet og seniorprofessor i svensk som andrespråk ved Karlstads universitet. Han har særlig publisert forskningsarbeider på feltene flerspråklighet, norsk som andrespråk og språkholdninger og har skrevet en rekke lærebøker for skole og høgre utdanning.
Mer informasjon om forfatteren

Torodd Kinn

Torodd Kinn er professor i nordisk språkvitenskap ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier ved Universitetet i Bergen. Han har forsket særlig innenfor skandinavisk grammatikk, grammatisk endring og lån, men han har også interessert seg for semantikk, fagtekster og personnavn.
Mer informasjon om forfatteren