Velg format

På lager
kr 629

Språkets mønstre

Norsk språklære med øvingsoppgaver, 4. utgave
Den klassiske innføringsboken i språklære i ny utgave!
«Språkets mønstre» gir en innføring i begreper og metoder for å beskrive det grammatiske systemet i et språk. Dette er også en grunnbok om språkbygningen i moderne norsk. Grammatikkbegrepet er vidt og behandler mønstre på ulike språklige nivåer: lyd- og rettskrivningsmønstre, ord- og setningsmønstre og mønstre i betydningsinnholdet i ord og ytringer.

Denne utgaven er faglig oppdatert og ytterligere forbedret. De viktigste forandringene er:

- Oppgavene og løsningsforslagene er innlemmet i boken.
- Kapitlene «Ordmønstre» og «Ordklasser» er erstattet av åtte kortere kapitler.
- Kapittelet «Setningsmønstre» er erstattet av seks kortere kapitler, og fremstillingen av syntaks er betydelig utvidet.

«'Språkets mønstre' er den grundigste og mest pedagogiske innføringsboka i norsk grammatikk. Med integrerte oppgaver og løsningsforslag er den nå også den mest komplette.»
Tor Arne Haugen, professor i norsk språk ved Høgskolen i Volda

«Det er ikke så ofte at ei lærebok i norsk grammatikk kommer såpass langt som til 4. utgave, så når det skjer, er det gjerne av en god grunn: Kulbrandstad og Kinn er ikke 'bare' gode grammatikere; de er også fine pedagoger.»
Hans-Olav Enger, professor i nordisk språk ved Universitetet i Oslo

Informasjon om boka

  • Sider: 520
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215027708
  • Utgivelsesdato: 19.12.2016
  • Bokgruppe: 216

Lars Anders Kulbrandstad

Lars Anders Kulbrandstad er professor ved Institutt for humanistiske fag, Høgskolen i Hedmark. Hans forskningsinteresser ligger først og fremst på feltene grammatikk, leksikografi og flerspråklighet, og han har vært nestleder i Nasjonalt fagråd for norsk som andrespråk og medlem av fagnemnda i Norsk språkråd.
Mer informasjon om forfatteren

Torodd Kinn

Torodd Kinn er professor ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Universitetet i Bergen. Han har forsket bredt innenfor grammatikk og semantikk, språkhistorie, fagtekster og personnavn, og han er medlem av fagråd for normering og språkobservasjon i Språkrådet.
Mer informasjon om forfatteren