Torodd Kinn

Torodd Kinn

Torodd Kinn er professor ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Universitetet i Bergen. Han har forsket bredt innenfor grammatikk og semantikk, språkhistorie, fagtekster og personnavn, og han er medlem av fagråd for normering og språkobservasjon i Språkrådet.

Bøker av Torodd Kinn