Lars Anders Kulbrandstad

Lars Anders Kulbrandstad

Lars Anders Kulbrandstad er professor ved Institutt for humanistiske fag, Høgskolen i Hedmark. Hans forskningsinteresser ligger først og fremst på feltene grammatikk, leksikografi og flerspråklighet, og han har vært nestleder i Nasjonalt fagråd for norsk som andrespråk og medlem av fagnemnda i Norsk språkråd.

Bøker av Lars Anders Kulbrandstad