Velg format

På lager
kr 649

Språkmønster

Innføring i det norske språksystemet. 5. utgave
Den klassiske innføringa i det norske språksystemet i ny drakt!

Språkmønster er ei grundig og fulldekkende innføring i det norske språksystemet. Den tar ikke bare for seg grammatikken, men også lydsystem, semantikk, ordforråd og tekstsammenheng. Begrepsapparat og analysemetoder blir presentert parallelt med et vell av eksempel på de ulike språklige fenomenene. Selv om vekta er lagt på de strukturelle sidene av språket, går strukturenes funksjon og betydning som en rød tråd gjennom framstillinga.

Denne femte utgaven (tidligere kalt Språkets mønstre) har fått en ny og mer oversiktlig oppbygning. Den har også et gjennomgående komparativt perspektiv som setter norsk inn i en typologisk sammenheng. Kapitlene om ordforråd og tekstbinding går grundigere til verks enn i eldre utgaver. Fonetikk og fonologi er behandlet hver for seg, slik at det allmenne og det særspråklige perspektivet kommer klarere fram. Nytt er også et kapittel om samisk.

Den teoretiske innfallsvinkelen kombinerer tradisjonelle forståelsesmåter med nyere innsikter, og boka gir brede og solide kunnskaper og ferdigheter for både arbeidsliv og videre språkstudier. Boka inneholder et rikt utvalg av oppgaver til støtte for studenten i det aktive arbeidet med teoristoffet.

Informasjon om boka

  • Sider: 512
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215068527
  • Utgivelsesdato: 23.06.2023
  • Bokgruppe: 226

Torodd Kinn

Torodd Kinn er professor i nordisk språkvitenskap ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier ved Universitetet i Bergen. Han har forsket særlig innenfor skandinavisk grammatikk, grammatisk endring og lån, men han har også interessert seg for semantikk, fagtekster og personnavn.
Mer informasjon om forfatteren

Lars Anders Kulbrandstad

Lars Anders Kulbrandstad er professor emeritus i norsk språk i didaktisk perspektiv ved Høgskolen i Innlandet og seniorprofessor i svensk som andrespråk ved Karlstads universitet. Han har særlig publisert forskningsarbeider på feltene flerspråklighet, norsk som andrespråk og språkholdninger og har skrevet en rekke lærebøker for skole og høgre utdanning.
Mer informasjon om forfatteren