Velg format

kr 1 299
Kommer for salg

Straffeprosessloven

Lovkommentar. Bind II. 5. utgave

Informasjon om boka

  • Sider: 800
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215031545
  • Utgivelsesdato: 31.08.2020
  • Bokgruppe: 221
Lovkommentaren til straffeprosessloven inneholder grundige kommentarer til hver enkelt bestemmelse i straffeprosessloven.
Denne femte utgaven er oppdatert med lovendringer og rettspraksis som har kommet siden forrige utgave, som utkom i 2011.

Lovkommentaren er svært nyttig for advokater, dommere og andre som har behov for å sette seg inn i straffeprosessloven.

Erik Keiserud

ERIK KEISERUD (1945) er advokat med møterett for Høyesterett, og partner i advokatfirmaet Hjort siden 1989. Han har tidligere vært ansatt i Justisdepartementets lovavdeling med ansvar for bl.a. straffeprosess, og hos Regjeringsadvokaten. Han var formann i Påtaleinstruksutvalget og i Toinstansutvalget. Keiserud har en omfattende strafferettspraksis og har siden 2003 vært fast forsvarer ved Høyesterett. Han er også fast forsvarer ved Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett.
Mer informasjon om forfatteren

Knut Erik Sæther

KNUT ERIK SÆTHER (1970) er assisterende riksadvokat. Han har tidligere vært ansatt i Justisdepartementets lovavdeling som hhv. førstekonsulent, lovrådgiver og avdelingsdirektør i enheten for strafferett og prosess. Sæther har dessuten jobbet som advokatfullmektig hos Kommuneadvokaten i Oslo og som dommerfullmektig ved Kongsberg tingrett.
Mer informasjon om forfatteren

Morten Holmboe

Morten Holmboe (f. 1963), ph.d., er professor ved Politihøgskolen. Tidligere har han blant annet vært førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet, kontorsjef hos Sivilombudsmannen og lovrådgiver i Justisdepartementet, Lovavdelingen.
Mer informasjon om forfatteren

Magnus Matningsdal

Magnus Matningsdal er dommer i Høyesterett.
Mer informasjon om forfatteren

Jarle Golten Smørdal

Mer informasjon om forfatteren