Jarle Golten Smørdal

Jarle Golten Smørdal

Jarle Golten Smørdal (1970) har siden 2008 vært lagdommer ved Gulating lagmannsrett. Han er cand.jur. fra Universitetet i Bergen (1995) og har tidligere vært førstekonsulent og lovrådgiver i Justisdepartementets lovavdelings enhet for strafferett og prosess, dommerfullmektig (Indre Follo), konstituert tingrettsdommer (Nordhordland) og statsadvokat ved Hordaland statsadvokatembeter 2002-2008. Han er medlem av Dommerforeningens fagutvalg for strafferett og straffeprosess.

Bøker av Jarle Golten Smørdal