Velg format

kr 349

Teamarbeid i helsetjenesten

Fra et kvalitets- og pasientsikkerhetsperspektiv

Informasjon om boka

  • Sider: 200
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215035932
  • Utgivelsesdato: 01.03.2021
  • Bokgruppe: 223
Måten de fleste helseorganisasjoner ledes på i dag, er påvirket av organiseringen av den romerske armeen som opererte for 2000 år siden, der soldatene trengte ledere som kunne koordinere troppene gjennom et hierarki av over- og underordnede. Men verden endrer seg, og helsetjenesten beskrives i dag som et svært komplekst og dynamisk system, der ledere må finne nye måter å lede og organisere på.

Et svar på disse utfordringene er å gjøre team av kompetente medarbeidere i stand til å løse oppgaver sammen. Omfattende forskning har identifisert svikt i teamarbeid som en sentral faktor når pasienter blir påført skader under behandling. Det er kanskje den sterkeste driveren for en kulturendring i retning av mer teamarbeid.

Formålet med boka er å bidra med kunnskap om hva teamarbeid er, hvorfor det er viktig, og hvordan man kan trene på teamarbeid for at pasienter skal motta gode, kvalitetssikrede helsetjenester.

Sissel Eikeland Husebø

Sissel Eikeland Husebø er utdannet intensivsykepleier og jobber i dag som professor i sykepleievitenskap ved Universitetet i Stavanger og Stavanger universitetssjukehus. Hun har doktorgrad fra Universitetet i Stavanger og forsker på simulering, pasientsikkerhet og teamarbeid i helsetjenesten.
Mer informasjon om forfatteren

Randi Ballangrud

Randi Ballangrud er utdannet intensivsykepleier og jobber i dag som førsteamanuensis ved NTNU i Gjøvik. Hun har master i helsefremmende arbeid og doktorgrad i sykepleie fra Karlstads Universitet. Hennes forskningsområder er pasientsikkerhet og teamarbeid i helsetjenesten.
Mer informasjon om forfatteren