Velg format

På lager
kr 479

Teamarbeid i helsetjenesten

Fra et kvalitets- og pasientsikkerhetsperspektiv
Forfatterne ønsker å fremme teamarbeid som en vesentlig struktur i dagens helsetjeneste og å gjøre studenter og praksisfelt mer bevisste på teamarbeid.

Boken gir en god oversikt over fagfeltet, og teamarbeid tematiseres og trekkes inn i klinisk-praktiske områder som for eksempel ulike typer sengeposter på et sykehus.

Videre poengterer forfatterne at teamarbeid utgår fra et kvalitets- og pasientsikkerhetsperspektiv. Omfattende forskning har identifisert svikt i teamarbeid som en sentral faktor når pasienter blir påført skader under behandling. Dette er kanskje den sterkeste driveren for en kulturendring i retning av mer teamarbeid.

Formålet med boka er å bidra med kunnskap om hva teamarbeid er, hvorfor det er viktig, og hvordan man kan trene på teamarbeid for at pasienter skal motta gode, kvalitetssikrede helsetjenester.

Informasjon om boka

  • Sider: 320
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215035932
  • Utgivelsesdato: 11.05.2021
  • Bokgruppe: 223

Sissel Iren Eikeland Husebø

Sissel Eikeland Husebø er utdannet intensivsykepleier og jobber i dag som professor i sykepleievitenskap ved Universitetet i Stavanger og Stavanger universitetssjukehus. Hun har doktorgrad fra Universitetet i Stavanger og forsker på simulering, pasientsikkerhet og teamarbeid i helsetjenesten.
Mer informasjon om forfatteren

Randi Ballangrud

Randi Ballangrud er utdannet intensivsykepleier og jobber i dag som førsteamanuensis ved NTNU i Gjøvik. Hun har master i helsefremmende arbeid og doktorgrad i sykepleie fra Karlstads Universitet. Hennes forskningsområder er pasientsikkerhet, teamarbeid og
simuleringsbasert trening i helsetjenesten.
Mer informasjon om forfatteren