Sissel Iren Eikeland Husebø

Sissel Iren Eikeland Husebø

Sissel Eikeland Husebø er utdannet intensivsykepleier og jobber i dag som professor i sykepleievitenskap ved Universitetet i Stavanger og Stavanger universitetssjukehus. Hun har doktorgrad fra Universitetet i Stavanger og forsker på simulering, pasientsikkerhet og teamarbeid i helsetjenesten.

Bøker av Sissel Iren Eikeland Husebø