Sissel Eikeland Husebø

Sissel Eikeland Husebø

Sissel Eikeland Husebø er førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger, Avdeling for kvalitet og helseteknologi, og er forsker i SHARE (Senter for pasientsikkerhetsforskning). Husebø har simulering, ledelse og teamarbeid som forskningsfelt. Hun har vært forskningsansvarlig for prosjektet «Klinisk ledelse i team» ved Stavanger universitetssjukehus. Husebø er veileder for master- og doktorgradsstudenter som forsker på teamarbeid, teamtrening og simulering.

Bøker av Sissel Eikeland Husebø