Randi Ballangrud

Randi Ballangrud

Randi Ballangrud er utdannet intensivsykepleier og jobber i dag som førsteamanuensis ved NTNU i Gjøvik. Hun har master i helsefremmende arbeid og doktorgrad i sykepleie fra Karlstads Universitet. Hennes forskningsområder er pasientsikkerhet, teamarbeid og
simuleringsbasert trening i helsetjenesten.

Bøker av Randi Ballangrud