Velg format

På lager
kr 539

Tekst og historie

Å lese tekster historisk
Hva er forholdet mellom tekst og historie? Hvordan preges tekstene vi skaper av tida de tilhører? Hvordan griper tekstene selv inn i historien? Denne boka tilbyr både viktige modeller for historisk tekstlesing, og en reise gjennom historiens tekster.
Spørsmålene om relasjonene mellom tekst, tid og rom er noen av de eldste i humanvitenskapene, og de er like avgjørende i dag. "Tekst og historie" er en introduksjon til historisk lesing av tekster, skrevet av en gruppe forskere med bakgrunn fra litteratur, tekstvitenskap, lingvistikk og historie. Gjennom konkrete teksteksempler drøfter boken de viktigste begrepene på feltet, og gir et originalt innblikk i de forskjellige fagtradisjonenes perspektiver. Slik tilbyr boka både viktige modeller for historisk tekstlesing, og en reise gjennom historiens tekster selv, fra hieroglyfene til Aftenposten, fra 1700-tallets romaner til statsministerens nyttårstale. Boken retter seg både mot studenter og forskere i de humanistiske fagene, og et allment lesende publikum.

Forfatterne utgjør forskergruppen Tekst/historie ved Universitetet i Oslo.

"La [det] vere sagt med eing gong (...) dette prosjektet har begeistra denne bokmeldaren."
Sissel Rosland i Nytt norsk tidsskrift 2 - 2009

Informasjon om boka

  • Sider: 328
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215012506
  • Utgivelsesdato: 20.08.2008
  • Bokgruppe: 217

Helge Jordheim

Helge Jordheim (f. 1971) er professor ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo og forskningsleder for KULTRANS.
Mer informasjon om forfatteren

Johan L. Tønnesson

Johan L. Tønnesson er professor i sakprosa ved Universitetet i Oslo. Han har lang formidlingserfaring og har utgitt bl.a. "Tekst som partitur, eller Historievitenskap som kommunikasjon" (2004), "Den Flerstemmige sakprosaen. Nye tekstanalyser" (red., 2002) og er medforfatter av Berge mfl: "Tekst og historie" (2008).
Mer informasjon om forfatteren

Karen Gammelgaard

Karen Gammelgaard er professor i tsjekkisk tekstkultur ved Universitetet i Oslo og medforfatter av "Tekst og historie. Å lese tekster historisk" (2008).
Mer informasjon om forfatteren

Kjell Lars Berge

Kjell Lars Berge er professor i tekstvitenskap ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo. Han har siden 1980-tallet vært opptatt av og forsket på skolens ulike tekstkulturer, bl.a. i utgivelser som Skolestilen som genre (1988), Norsksensorenes tekstnormer og doxa (dr.avhandling, 1996), Ungdommers skrivekompetanse (2005) og Demokratisk medborgerskap i skolen (2011). Berge har vært med i forskergruppa i «Normprosjektet» og er medforfatter i boka Nye grep om skriveopplæringa. Forskingsfunn og praksiserfaringar (2020). Han har også vært med og utviklet læreverket Skriv. Berge inngikk i faggruppa som la grunnlaget for de grunnleggende ferdighetene i Kunnskapsløftet (2006), med særlig vekt på skriving. Han var fra 2003 også med i faggruppa som utviklet nasjonale skriveprøver.
Mer informasjon om forfatteren

Kristin Asdal

Kristin Asdal (1967) er professor ved Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK) ved Universitetet i Oslo. Hun er forfatter og medforfatter av en rekke bøker og artikler. På Universitetsforlaget har hun blant annet utgitt «Politikkens Natur. Naturens poltikk» (2011), Asdal mfl.: «Tekst og historie. Å lese tekster historisk» (2008) og «Knappe ressurser? Økonomenes grep om miljøfeltet» (1998).
Mer informasjon om forfatteren

Tore Rem

Tore Rem er professor i britisk litteratur ved Universitetet i Oslo. Han har bl.a. utgitt "Forfatterens strategier. Alexander Kielland og hans krets" (2002) og "Henry Gibson/Henrik Ibsen: den provinsielle verdensdikteren. Mottakelsen i Storbritannia 1872-1906" (2006) og redigert antologien "Bokhistorie" (2003).
Mer informasjon om forfatteren

Trygve Riiser Gundersen

Trygve Riiser Gundersen er stipendiat i litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han er medforfatter av "Tekst og historie. Å lese tekster historisk" (2008).
Mer informasjon om forfatteren