Velg format

På lager
kr 489

Teorier om tekst i møte med skolens lese- og skrivepraksiser

Informasjon om boka

  • Sider: 256
  • Språk: nor
  • ISBN: 9788215020440
  • Utgivelsesdato: 16.11.2012
  • Bokgruppe: 215
Inspirerende bidrag til koblinger mellom erfaring og teori innenfor norskdidaktikken!
Når man arbeider med et mangfold av tekster, og med lesing og skriving blant elever og studenter, ser man stadig behov for nye begreper og for teorier som gjør det mulig å se tekster og tekstproduksjon i nye sammenhenger.

På mange måter kan man se denne boken som en verktøykasse: Den inneholder ulike teorier og begreper man kan bruke til å tenke med, til å utvide egne faglige perspektiver og til å åpne opp tekster for nye lesninger og tolkninger.

En sentral målgruppe for boka er studenter i morsmålsdidaktikk, fra grunnutdanning til masternivå, men også andre som er interessert i tekstarbeid - både lærere og forskere.

Forfattergruppen består av en rekke sentrale forskere og lærerer innenfor morsmålsfag og pedagogikk. De fleste bidragene kommer fra Norge og Norden, men også forskere fra Storbritannia og USA er representert.

Boka er redigert av Synnøve Matre, Dagrun Kibsgaard Sjøhelle og Randi Solheim, som alle er tilknyttet lærerutdanningen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Synnøve Matre

Dr. art. Synnøve Matre er professor ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, avdeling for lærar- og tolkeutdanning.
Mer informasjon om forfatteren

Randi Solheim

Randi Solheim er professor i norskdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. Hun har doktorgrad i sosiolingvistikk og har publisert en rekke artikler om skriving og lesing. Solheim er en av redaktørene for boka "Teorier om tekst i møte med skolens lese- og skrivepraksiser" (2012) og "På sporet av god skriveopplæring - ei bok for lærere i alle fag" (2011).
Mer informasjon om forfatteren

Dagrunn Kibsgaard Sjøhelle

Dagrun Kibsgaard Sjøhelle er førsteamanuensis i norsk og underviser ved Høgskolen i Sør- Trøndelag. Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. Pedagogisk bruk av IKT er ett av hennes spesialfelt, og hun har holdt flere kurs og foredrag om emnet. Hennes doktoravhandling (2007) tar spesielt for seg skriving i nettbaserte diskusjonsfora.
Mer informasjon om forfatteren