Randi Solheim

Randi Solheim

Randi Solheim er professor i norskdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. Hun har doktorgrad i sosiolingvistikk og har publisert en rekke artikler om skriving og lesing. Solheim er en av redaktørene for boka "Teorier om tekst i møte med skolens lese- og skrivepraksiser" (2012) og "På sporet av god skriveopplæring - ei bok for lærere i alle fag" (2011).

Bøker av Randi Solheim