Synnøve Matre

Synnøve Matre

Dr. art. Synnøve Matre er professor ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, avdeling for lærar- og tolkeutdanning.

Bøker av Synnøve Matre