Velg format

På lager
kr 409

Teorier om tekst i møte med skolens lese- og skrivepraksiser

Inspirerende bidrag fra 2012 til koblinger mellom erfaring og teori innenfor norskdidaktikken!
Når man arbeider med et mangfold av tekster, og med lesing og skriving blant elever og studenter, ser man stadig behov for nye begreper og for teorier som gjør det mulig å se tekster og tekstproduksjon i nye sammenhenger.

På mange måter kan man se denne boken som en verktøykasse: Den inneholder ulike teorier og begreper man kan bruke til å tenke med, til å utvide egne faglige perspektiver og til å åpne opp tekster for nye lesninger og tolkninger.

En sentral målgruppe for boka er studenter i morsmålsdidaktikk, fra grunnutdanning til masternivå, men også andre som er interessert i tekstarbeid - både lærere og forskere.

Forfattergruppen består av en rekke sentrale forskere og lærerer innenfor morsmålsfag og pedagogikk. De fleste bidragene kommer fra Norge og Norden, men også forskere fra Storbritannia og USA er representert.

Boka er redigert av Synnøve Matre, Dagrun Kibsgaard Sjøhelle og Randi Solheim, som alle er tilknyttet lærerutdanningen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215051949
  • Utgivelsesdato: 13.12.2020
  • Bokgruppe: 893

Synnøve Matre

Synnøve Matre er professor i norskdidaktikk ved Institutt for lærarutdanning, NTNU. Fagfelta hennar er språk- og tekstutvikling, samtaleanalyse og skriveopplæring, og ho har publisert mange artiklar innanfor desse fagområda. Ho har deltatt i fleire store forskingsprosjekt, m.a. som leiar i «Normprosjektet» og i Talk, Text and Thinking together og som forskar i FUS (Funksjonell skriving i dei første skuleåra). Doktoravhandlinga hennar frå 1998 omhandla barns munnlege tekstar. Ho har bidratt som redaktør og medforfattar i ei rekke bøker, m.a. Nye grep om skriveopplæringa. Forskingsfunn og praksiserfaringar (2020), Teorier om tekst i møte med skolens lese- og skrivepraksiser (2012), Å skrive seg inn i læreryrket (2012) og Skrive for nåtid og framtid I og II (2007). Matre har vore gjesteprofessor ved Uppsala universitet. Ho leia også arbeidet med å etablere det nasjonale Skrivesenteret.
Mer informasjon om forfatteren

Randi Solheim

Randi Solheim er professor i norskdidaktikk ved Institutt for lærarutdanning, NTNU. Ho har doktorgrad i sosiolingvistikk og har seinare vore med i fleire store forskingsprosjekt om skriveopplæring, m.a. som nestleiar i «Normprosjektet» og forskar i prosjekta SKRIV og FUS (Funksjonell skriving i dei første skuleåra). Solheim har publisert ei rekke artiklar om den første skrive- og leseopplæringa, om skriveutvikling og vurdering av skriving, sosiolingvistikk og språkdidaktikk og om lærarutdanning. Ho har bidratt som redaktør og medforfattar i fleire bøker, m.a. Nye grep om skriveopplæringa. Forskingsfunn og praksiserfaringar (2020), Teorier om tekst i møte med skolens lese- og skrivepraksiser (2012) og På sporet av god skriveopplæring (2011).
Mer informasjon om forfatteren

Dagrunn Kibsgaard Sjøhelle

Dagrun Kibsgaard Sjøhelle er førsteamanuensis i norsk og underviser ved Høgskolen i Sør- Trøndelag. Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. Pedagogisk bruk av IKT er ett av hennes spesialfelt, og hun har holdt flere kurs og foredrag om emnet. Hennes doktoravhandling (2007) tar spesielt for seg skriving i nettbaserte diskusjonsfora.
Mer informasjon om forfatteren