Velg format

På lager
kr 419

Tv - en innføring

20. august 1960 gikk startskuddet for norsk tv. Denne boka er skrevet 50 år etter, og handler om de mange ulike aspektene ved tv: Fra tv som institusjon og kanal, til tv-markeder, regulering, produksjon, program og publikum. Selv om en rekke bøker analyserer tv fra ulike perspektiv, finnes det fra før av ingen norsk lærebok som samlet diskuterer tv ut i fra et slikt bredt perspektiv og som trekker tråder på tvers av ulike emner og felt.
Denne boka belyser sentrale tendenser i tv-mediets utvikling, med særlig vekt på det siste tiåret. Selv om tv-mediet til alle tider har vært utsatt for endring, har utviklingstrekk som fragmentering, konvergens, globalisering og regionalisering de siste årene gitt tv-mediet helt bestemte utfordringer. Disse utfordringene søkes det mange og til dels nye svar på, og på ulike nivåer: politiske rammebetingelser, import av programformater, nye strategier for å skape allianser med publikum osv.

Gjennom en blanding av komparative analyser og konkrete case-studier, diskuterer denne boka tv-mediets kulturelle og samfunnsmessige betydning i den digitale tidsalder, med stadige tilbakeblikk på fjernsynshistorien. Boka tar sikte på å beskrive sentrale aktører og tendenser i Norge, men også internasjonalt.

Boka består av totalt 15 kapitler fordelt på tre hoveddeler: Samfunn og økonomi; Produksjon og program og Publikum og deltakelse. Underkapitlene inneholder analyser av tv på institusjons-, markeds-, regulerings-, produksjons-, program-, og publikumsnivå. Alle delene avsluttes med korte kapitler om hvordan man studerer de ulike aspektene ved tv.

Boka er primært skrevet for studenter i medievitenskap på universitets- og høyskolenivå som ønsker å lære noe om tv, men kan også leses av andre med interesse for tv.

Informasjon om boka

  • Sider: 288
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215016290
  • Utgivelsesdato: 17.06.2010
  • Bokgruppe: 214

Hallvard Moe

Hallvard Moe er professor i medievitenskap ved Universitetet i Bergen og er interessert i medienes betydning for borgerne. Han har tidligere skrevet bøker både om tekst-tv og sosiale medier, og bidro også til Allmenningen. Historien om norsk offentlighet.
Mer informasjon om forfatteren

Trine Syvertsen

Trine Syvertsen (1958) er professor i medievitenskap ved Universitetet i Oslo, dekan ved HF-fakultetet og en etablert forsker og forfatter med en lang rekke utgivelser, blant annet Den store TV-krigen (1997), Sjekking på TV (2000), Mediemangfold (2004) og Et hjem for oss, et hjem for deg. Analyser av TV 2 (2006, med Enli og Sæther).

Foto: Arthur Sand. HF, UiO.
Mer informasjon om forfatteren

Vilde Schanke Sundet

Vilde Schanke Sundet (1977) er stipendiat ved Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) ved Universitetet i Oslo, og har tidligere vært RAM-finansiert forsker ved samme sted. Hun har publisert artikler og bokkapitler om tv, publikumsdeltakelse og nye medieplattformer i norske og internasjonale tidsskrifter og bøker.
Mer informasjon om forfatteren