Hallvard Moe

Hallvard Moe

Hallvard Moe er professor i medievitenskap ved Universitetet i Bergen og er interessert i medienes betydning for borgerne. Han har tidligere skrevet bøker både om tekst-tv og sosiale medier, og bidro også til Allmenningen. Historien om norsk offentlighet.

Bøker av Hallvard Moe