Vilde Schanke Sundet

Vilde Schanke Sundet

Vilde Schanke Sundet (1977) er stipendiat ved Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) ved Universitetet i Oslo, og har tidligere vært RAM-finansiert forsker ved samme sted. Hun har publisert artikler og bokkapitler om tv, publikumsdeltakelse og nye medieplattformer i norske og internasjonale tidsskrifter og bøker.

Bøker av Vilde Schanke Sundet