Velg format

kr 529

Ulikhetens drivere og dilemmaer

Norge beskrives gjerne som et land preget av små forskjeller mellom folk når det gjelder inntekt og levekår. Stemmer dette? Sammenliknet med en rekke andre land er beskrivelsen dekkende. Like fullt har vi ulikhet også her i landet, og på noen områder er den økende. Inntektsforskjellene har blitt større, deler av befolkningen sliter med å få seg en godt betalt jobb og levekårene varierer mellom grupper av befolkningen.

I denne antologien retter vi blikket mot ulikhetens drivere og dilemmaer. Vi drøfter konsekvensene av internasjonale trender som slår inn i Norge og som setter den norske modellens løsninger på prøve. Samtidig møtes internasjonale trender med politiske grep og veivalg. Derfor diskuterer vi også hvilke politiske virkemidler vi har tilgjengelig for å motvirke økende ulikhet i samfunnet og sikre en samfunnsmodell preget av små økonomiske og sosiale forskjeller og mest mulig likhet i levekår.

Antologien er delt inn i tre deler: «Arbeidsliv», «Velferdsstat» og «Migrasjon og integrering».

Informasjon om boka

  • Sider: 328
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215065397
  • Utgivelsesdato: 07.08.2023
  • Bokgruppe: 224

Tone Fløtten

Tone Fløtten er daglig leder i Forskningsstiftelsen Fafo. Hennes forskning er konsentrert om velferdspolitikk og fattigdom. Hun har blant annet redigert boka Barnefattigdom, og publisert i en rekke antologier og tidsskrifter.
Mer informasjon om forfatteren

Hanne Cecilie Kavli

Hanne C. Kavli er forsker på Fafo med migrasjon og integrering som spesialområde. Hun har bl.a. publisert i Journal of Social Policy og Journal of European Social Policy på tema som levekår, fattigdom, integreringstiltak og sysselsetting.
Mer informasjon om forfatteren

Sissel Trygstad

Sissel C. Trygstad er sosiolog og forsker I ved Fafo og har en doktorgrad fra NTNU i 2004. Trygstad forsker på partsamarbeid, medbestemmelse, arbeidsorganisering og varsling. Hun har publisert arbeider i blant annet Human Relations, European Journal of Industrial Relations og Economic and Industrial democracy.
Mer informasjon om forfatteren