Hanne Cecilie Kavli

Hanne Cecilie Kavli

Hanne C. Kavli er forsker på Fafo med migrasjon og integrering som spesialområde. Hun har bl.a. publisert i Journal of Social Policy og Journal of European Social Policy på tema som levekår, fattigdom, integreringstiltak og sysselsetting.

Bøker av Hanne Cecilie Kavli