Sissel Trygstad

Sissel Trygstad

Sissel C. Trygstad er sosiolog og forsker I ved Fafo og har en doktorgrad fra NTNU i 2004. Trygstad forsker på partsamarbeid, medbestemmelse, arbeidsorganisering og varsling. Hun har publisert arbeider i blant annet Human Relations, European Journal of Industrial Relations og Economic and Industrial democracy.

Bøker av Sissel Trygstad