Velg format

På lager
kr 399

Utviklingshemming og seksuelle overgrep

Kunnskap, rettssikkerhet og beskyttelse

Hør forfatterne i Fafopodden

Personer med utviklingshemming er mer utsatt for seksuelle overgrep enn andre, men har i praksis et svakere vern.

Utviklingshemmede er en heterogen kategori mennesker, men et fellestrekk er at det er personer som kan ha problemer med å forstå, uttrykke seg og bli forstått. Dette kan gjøre det vanskelig for dem å fortelle om overgrep.

Boken bidrar til å utvikle et kunnskapsgrunnlag om situasjonen for utviklingshemmede når det gjelder risiko for og beskyttelse mot overgrep. Forfatterne av de ulike kapitlene diskuterer konkrete eksempler med utgangspunkt i erfaringer fra egen arbeidshverdag. Samlet belyser kapitlene i boken ulike sider ved forebyggende virksomhet, straffeforfølgning ved lovbrudd, rettssikkerhetshensyn og generell kunnskapsutvikling på feltet. Boken har også to kapitler som omhandler situasjoner der personer med utviklingshemming selv er mistenkt, tiltalt eller dømt for overgrep.

Alle kapitlene er skrevet av høyt kvalifiserte profesjonsutøvere og forskere med omfattende erfaring og kompetanse innenfor sine fagfelt.

Informasjon om boka

  • Sider: 240
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215041438
  • Utgivelsesdato: 06.07.2020
  • Bokgruppe: 223

Terje Olsen

Terje Olsen er sosialantropolog og forskningsleder ved FAFO. Han har gjennom flere år arbeidet med forskning om inkludering, deltakelse, nedsatt funksjonsevne og situasjonen for unge. Han er redaktør av tidsskriftet Nordisk Välfärdsforskning | Nordic Welfare Research.
Mer informasjon om forfatteren

Britt Karin Bakkefjell

Britt Karin Bakkefjell, enhetsleder, Habiliteringsteamet for voksne, Nordlandssykehuset
Mer informasjon om forfatteren

Nina Christine Dahl

Nina Christine Dahl har jobbet med vold, overgrep og omsorgssvikt i en årrekke. Hun er ansatt som seniorrådgiver i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Der jobber hun med voksenvernet «TryggEst», og forsker på rettssikkerhet for mistenkte med funksjonshemming. Dahl har erfaring fra blant annet kommunale tjenester, Statens barnehus, Stiftelsen SOR og undervisning.
Mer informasjon om forfatteren

Anne Liv Engbråten

Anne Liv Engbråten, klinisk vernepleier, Habiliteringsteamet for voksne, Nordlandssykehuset Bodø
Mer informasjon om forfatteren

Heidi Lubinski Hansen

Heidi Lubinski Hansen, seniorrådgiver, Statens Barnehus Bodø
Mer informasjon om forfatteren

Hilde Margrete Kristiansen

Hilde Kristiansen, enhetsleder, Habiliteringsteamet for voksne, Finnmarkssykehuset Kirkenes
Mer informasjon om forfatteren