Terje Olsen

Terje Olsen

Terje Olsen er sosialantropolog og forskningsleder ved FAFO. Han har gjennom flere år arbeidet med forskning om inkludering, deltakelse, nedsatt funksjonsevne og situasjonen for unge. Han er redaktør av tidsskriftet Nordisk Välfärdsforskning | Nordic Welfare Research.

Bøker av Terje Olsen