Terje Olsen

Terje Olsen

Terje Olsen er ph.d. i sosiologi og cand.philol. i sosialantropologi. Han er forskningsleder ved Fafo, Institutt for arbeidslivs- og velferdsforsking. Han har gjennom mange år arbeidet med forskning knyttet til situasjonen for personer med nedsatt funksjonsevne. I flere studier har han arbeidet med spørsmål om rettssikkerhet, beskyttelse mot overgrep og utsatthet for hatefulle ytringer.

Bøker av Terje Olsen