Velg format

På lager
kr 419

Vold, overgrep og omsorgssvikt mot risikoutsatte voksne

Forebygging, avdekking og håndtering

Anmeldelser: 

  • Gjennom boka til Dahl og Sørensen vil man ikke bare få en større forståelse for TryggEst, men man vil også få større kunnskap om ulike overgrep, kjennetegn på disse og hvordan man både kan forebygge og håndtere disse. Vi som fagfolk her fremdeles mye vi kan gjøre for bedre å fange opp og håndtere disse overgrepene. Les hele anmeldelsen hos Vernepleier.no, her.
Vi er særlig risikoutsatt for krenkelser og overgrep hvis vi har reduserte kognitive, psykiske eller fysiske funksjoner. Personer kan være ekstra utsatt fordi de tilhører en minoritet det er knyttet fordommer og negative holdninger til. I denne boken får du kunnskap om hvilke situasjoner som kan gi økt risiko for å bli utsatt for vold, overgrep eller omsorgssvikt, hvordan vi kan gjenkjenne tegnene på risiko og på at noen har vært eller blir utsatt. Forfatterne beskriver kunnskapsbaserte metoder for forebygging og hvordan personens egne styrker kan føre til løsninger.
Programmene TryggEst, som Bufdir prøver ut i Norge, og Safeguarding of vulnerable adults fra England er sentrale i boken. De er opptatt av å ivareta personer som varig eller forbigående er i en livssituasjon som gir økt risiko for å bli utsatt for vold, overgrep eller omsorgssvikt. En slik livssituasjon kan innebære funksjonsnedsettelse, psykisk lidelse, rusmisbruk, demens, utviklingshemming, høy alder eller somatisk sykdom. Det kan også innebære å ha en etnisk minoritetsbakgrunn, eller å ha andre kjønn eller seksuelle preferanser enn majoriteten.
Boken er skrevet for profesjoner innenfor velferdstjenestene, enten det er i kommunene eller i spesialisthelsetjenesten.

Informasjon om boka

  • Sider: 224
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215046327
  • Utgivelsesdato: 18.11.2020
  • Bokgruppe: 213

Nina Christine Dahl

Nina Christine Dahl har jobbet med vold, overgrep og omsorgssvikt i en årrekke. Hun er ansatt som seniorrådgiver i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Der jobber hun med voksenvernet «TryggEst», og forsker på rettssikkerhet for mistenkte med funksjonshemming. Dahl har erfaring fra blant annet kommunale tjenester, Statens barnehus, Stiftelsen SOR og undervisning.
Mer informasjon om forfatteren

Dagfinn Sørensen

Dagfinn Sørensen er psykolog og spesialist i klinisk sexologi. Han er prosjektleder hos SIFER Nord (kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri) og var tidligere ansatt ved RVTS Nord (regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging). Sørensen har over 25 års erfaring med behandling av seksuelle og seksualrelaterte vansker hos voksne og eldre ungdom.
Mer informasjon om forfatteren