Dagfinn Sørensen

Dagfinn Sørensen

Dagfinn Sørensen er psykolog og spesialist i klinisk sexologi. Han er prosjektleder hos SIFER Nord (kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri) og var tidligere ansatt ved RVTS Nord (regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging). Sørensen har over 25 års erfaring med behandling av seksuelle og seksualrelaterte vansker hos voksne og eldre ungdom.

Bøker av Dagfinn Sørensen