Velg format

kr 499

Ytringsfrihet i en ny offentlighet

Grensene for debatt og rommet for kunnskap
Hva er den største trusselen mot ytringsfriheten i Norge i dag? «Ytringsfrihet i en ny offentlighet: Grensene for debatt og rommet for kunnskap» er en vitenskapelig antologi med grundige analyser av ytringsfrihetens vilkår.

Forfatterne tegner et nyansert bilde av vilkårene for ytringsfrihet og offentlig deltakelse. De viser hvordan synet på ytringsfrihet henger sammen med demografiske kjennetegn og politiske holdninger, men også at ulike grupper har egne erfaringer og oppfatninger av mulighetene til å ytre seg fritt i praksis.

Med utgangspunkt i ny empiri om den norske befolkningens opplevelser av og syn på ytringsfrihet, samt unike data om ytringsfrihet i akademia, illustrerer boken hvordan ytringskulturen og ulike normer og grenser for offentlige ytringer er i bevegelse.

Bokens redaktører er av Kjersti Thorbjørnsrud, Arnfinn H. Midtbøen og Marte Mangse.

Øvrige bidragsytere er Bernard Enjolras, Johannes Due Enstad, Ulrik Finstad, Audun Fladmoe, Gard Løken Frøvoll, Kari Steen-Johnsen, Marjan Nadim og Dag Wollebæk.

Informasjon om boka

  • Sider: 236
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215051000
  • Utgivelsesdato: 26.04.2022
  • Bokgruppe: 214

Kjersti Thorbjørnsrud

Kjersti Thorbjørnsrud er forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Hun er interessert i medienes endrede samfunnsrolle. Hun forsker på ytringskultur, vanlige folks deltagelse i mediene, debattklima, myndighetskommunikasjon og lobbyvirksomhet.
Mer informasjon om forfatteren

Arnfinn H. Midtbøen

Arnfinn H. Midtbøen er professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo og forsker I ved Institutt for samfunnsforskning. Han arbeider med et bredt spekter av temaer knyttet til innvandring, integrasjon og etnisk ulikhet.
Mer informasjon om forfatteren

Marte Mangset

Marte Mangset er sosiolog og førsteamanuensis ved Senter for profesjonsstudier ved OsloMet og forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Hun forsker på temaer knyttet til utdanning, forskning, byråkrati, eliter og forholdet mellom kunnskap og makt.
Mer informasjon om forfatteren