Kjersti Thorbjørnsrud

Kjersti Thorbjørnsrud

Kjersti Thorbjørnsrud er forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Hun er interessert i medienes endrede samfunnsrolle. Hun forsker på ytringskultur, vanlige folks deltagelse i mediene, debattklima, myndighetskommunikasjon og lobbyvirksomhet.

Bøker av Kjersti Thorbjørnsrud