Anne-Katrine Flornes

Anne-Katrine Flornes

Anne Katrine Flornes er cand.jur fra UiB (2000). Flornes er utredningsleder i Nærings- og fiskeridepartementet og har en sentral rolle i departementets arbeid med regelverksutvikling knyttet til havne- og farvannsloven. Hun deltok i sekretariatet til havne- og farvannslovutvalget og har ledet arbeidet med utarbeidelse av lovproposisjonen som ligger til grunn for den nye havne- og farvannsloven.

Bøker av Anne-Katrine Flornes