Ingvild Skorve

Ingvild Skorve

Ingvild Skorve har master i rettsvitenskap fra UiB (2011). Skorve er seniorrådgiver i Nærings- og fiskeridepartementet og har en sentral rolle i departementets arbeid med regelverksutvikling knyttet til havne- og farvannsloven. Hun deltok i sekretariatet til havne- og farvannslovutvalget og har arbeidet med utarbeidelse av lovproposisjonen som ligger til grunn for den nye havne- og farvannsloven.

Bøker av Ingvild Skorve