Kristin Bjella

Kristin Bjella

Kristin Bjella er cand jur fra UiO (1987), og er advokat og partner i advokatfirmaet Hjort. Hun har tidligere arbeidserfaring fra Justisdepartementets lovavdeling, domstolen, Haavind AS, og omfattende styreerfaring. Bjella har fornybar energi- og miljø, fast eiendom og offentlig sektors næringsvirksomhet, herunder havner, som sine hovedarbeidsfelt, og har lang erfaring fra rådgivning innen disse områdene. Bjella har møterett for Høyesterett og er erfaren prosedyreadvokat. Hun er medforfatter til lovkommentar om interkommunale selskap, voldgiftsloven og oreigningslova. Bjella var leder for havne- og farvannsutvalget.

Bøker av Kristin Bjella