Kristin Bjella

Kristin Bjella

Kristin Bjella (1958) er advokat med møterett i Høyesterett og partner i advokatfirmaet Hjort siden 2011. Hun har tidligere vært ansatt i Justisdepartementets lovavdeling og vært partner i advokatfirmaet Haavind og i Vislie, Ødegaard & Kolrud. Bjella har fast eiendom og fornybar energi som sitt fagfelt, og har også hatt omfattende praksis innenfor ekspropriasjons- og skjønnsretten . Bjella er leder for advokatforeningens lovutvalg for vassdrags- og ekspropriasjonsrett.

Bøker av Kristin Bjella