Eivind Jacobsen

Eivind Jacobsen

Eivind Jacobsen er sosiolog og forskningssjef med Forbruksforksningsinstituttet SIFO, Høyskolen i Oslo og Akershus.

Bøker av Eivind Jacobsen