Karl-Fredrik Tangen

Karl-Fredrik Tangen

Karl-Fredrik Tangen er samfunnsgeograf og førstelektor ved Høyskolen Kristiania. Der underviser han i forbrukersosiologi, kommunikasjon, PR, metode og medier. Han er en mye brukt foredragsholder, gjesteforeleser og kommentator både på universiteter og høyskoler og i samfunnslivet ellers. Tangen har jobbet i reklamebyrået Bates og som strategikonsulent, og vært med på utviklingen av segmenteringsmodellen Sosioraster.

Bøker av Karl-Fredrik Tangen